Noskaidro, vai Tu jau esi apdrošināts!

No 2019. gada 1. jūlija valsts veselības apdrošināšanas ietvaros iedzīvotāji, kuri nebūs apdrošināti, varēs saņemt pamata "groza" valsts apmaksātos medicīnas pakalpojumus, piemēram, neatliekamo medicīnisko palīdzību, ģimenes ārsta praksē sniegto palīdzību u.c. Savukārt pilnais valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu "grozs" ietver ievērojami plašāku pakalpojumu klāstu un būs pieejams:

  • legālajiem darba ņēmējiem, kuri veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā;
  • valsts apdrošinātajām iedzīvotāju grupām, kuras ir sociāli mazaizsargātas (bērni, pensionāri, invalīdi, NVA reģistrējušies bezdarbnieki u.c.);
  • iedzīvotājiem, kuri ir brīvprātīgi veikuši veselības apdrošināšanas iemaksas.
Aiziet!
Tests neattiecas uz tām personām, kurām ir citu ES, EEZ dalībvalstu vai Šveices izsniegta S1 veidlapa par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu
Saīsinājumi

ES Eiropas Savienība

EEZ Eiropas Ekonomiskā zona

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra

NVD Nacionālais veselības dienests

AES Atomelektrostacija